logo

חשבת מה היא תפישת ההוראה שלך?

 

אומר לך למה זה חשוב.

 

אם תפישת ההוראה שלך אומרת – עלי להעביר את כל חומר הלימוד לתלמידיי, תפישה זו קובעת את דרך עבודתך ואת מדד ההצלחה שלך, בעיניך. מבחינתך – הרצאת החומר או הכתבתו למחברת, כמו שנהוג לעשות היום במקומות רבים, משלימה פחות או יותר את משימתך ההוראתית ומאפשרת לך להודיע לרכז המקצוע או למנהל שהשלמת את משימתך.

 

במקרה שלך כל האחריות על הלמידה – עיבוד החומר והבנתו מוטלת על התלמיד. בתפישה הזאת חלוקת העבודה ברורה: המורה מעביר/ה את החומר לתלמידים והם שוברים את הראש איך ללמוד אותו. בהיעדר שיטת לימוד התלמידים נלחצים, נבהלים או להיפך, נכנסים לאדישות. התוצאות לא בהכרח משקפות את ידיעותיהם בחומר אלא את יכולתם לזכור אותו בעל פה עד למבחן.

 

תפישת ההוראה שהופכת את מקצוע ההוראה למשמעותי יותר, היא זו האומרת שתפקיד המורה הוא - לגרום לתלמידיו להבין את החומר. לרכוש בו ידיעה. הפועל "גרם" משמעו – "להביא לידי" "היה הסיבה לדבר" (ראו ערך במילון אריאל). ללא ספק, מורה המביא/ה את התלמידים להבנת החומר, נוטל/ת על עצמו/ה אחריות גדולה יותר בתהליך ההוראה אך גם מבצע/ת עבודה משמעותית יותר ובעלת תוצאות גבוהות בהרבה.

 

באימוץ התפישה השנייה, המורה מלמד/ת את התלמידים להפעיל את המחשבה, להיות מעורבים בקריאה ובהקשבה, לשאול שאלות כדי לברר כל נושא שהם רוצים להבין ולהגיע למבחן כשהם רכשו ידע והבנה בחומר ולא הסתמכו על זיכרונם.

 

כך התלמידים הופכים להיות לומדים אמיתיים, בוגרים ואקטיביים. הם מצליחים יותר והמורים חוזרים הביתה מלאי סיפוק. עבודתי עם תלמידים רבים, ביניהם מצטיינים, מוכיחה, שכאשר חומר הלימוד מובן להם הם מתייחסים ללימודים בבגרות, בעניין, הלחץ והמתח פוחתים וחולפים. המורים העושים שינוי בתפישת הוראתם בעקבות הייעוץ, מרגישים שהם מובילים את תלמידיהם להצלחה, נהנים מהתמורה בדרך הוראתם ומתברכים בהישגיהם הגבוהים.

facebook  |   054-5951038   |   [email protected]   |  ת.ד 42 באר יעקב מיקוד: 7035001